Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχείο

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 27/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 16/07/2012

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Περί αιτήματος δημοτών και καταστημάτων για αλλαγή χώρου στάθμευσης ΤΑΧΙ.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 28/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 16/07/2012

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012
 • Θέμα: Πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 29/2012 ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΞΠ-ΘΩ3

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 21/08/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: 1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ),με διακριτικό τίτλο «ΚΑΘ΄ΟΔΟΝ» της εταιρείας «ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ & ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Σωτήριο Κοντοστάθη του Ελευθερίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοι
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 30/2012 ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΞΠ-ΝΨΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 21/08/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: 2. Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικής για ΑΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του καταστήματος «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» της εταιρείας Ε.Ανδρικόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ.Ευθύμιο Ανδρικόπουλο του Κων/νου που βρίσκεται,στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην δ/ν
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 31/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 21/08/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: Πρόταση μίσθωσης χώρου για parking οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 32/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 21/08/2012

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: Νέα πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Ξυλ/στρου .
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 33/2012 ΑΔΑ: Β4ΘΞΩΞΠ-ΜΛΒ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 11/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικής για ΑΟΡΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του καταστήματος «INTRO ART CAFE» του κ. Ζαφειρόπουλου Γεωργίου του Ηλία που βρίσκεται, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην δ/νση Αδαμοπούλου 5, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 34/2012 ΑΔΑ: Β4ΘΞΩΞΠ-ΩΒΓ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 11/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικής για ένα (1) έτος (2012) του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «CHEVALIER» της εταιρείας «STIRIXIS Ε.Π.Ε» με νόμιμη εκπρόσωπο την κ.ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΗ του Γεωργίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρο
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 35/2012 ΑΔΑ: Β4Θ1ΩΞΠ-ΧΨΣ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 11/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικής για ένα (1) έτος (2012) του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «DALI» της κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ του Βλασίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στη δ/νση Σπ.Παπαγεωργίου 29Α, του Δήμου Ξυλ/
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 36/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 11/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: Προτάσεις κατάρτισης του Τεχνικού προγράμματος 2013 Δημοτικής Κοινότητας Ξυλ/στρου

Αριθμός Απόφασης 37/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 11/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: Πρόταση για αναπροσαρμογή ή μη των τελών, φόρων, δικαιωμάτων κλπ για το έτος 2013.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 38/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 21/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: συζήτηση και απόφαση για ψήφισμα για τη διατήρηση του Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου στη πόλη του Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 39/2012

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 21/09/2012

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για μεταφορά της Λαικής Αγοράς

Αριθμός Απόφασης 40/2012 ΑΔΑ: Β437ΩΞΠ-ΨΓΞ

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 8/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: Κρεοπωλείο του κ. Κλουτσινιώτη Αντωνίου του Δημητρίου, στην διεύθυνση Ι. Ιωάννου 155, στη Δημ. Κοινότητα Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλ/στρου –Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 41/2012 ΑΔΑ: Β437ΩΞΠ-ΑΨ3

Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Συνεδρίαση 8/10/2012

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ της κ. Κουκουμέλη Αναστασίας του Κων/νου στη διεύθυνση Λ.Φραντζή & Βαγενά, στη Δημ. Κοινότητα Ξυλοκάστρου, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης