Συνεδριάσεις 2014 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2014 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 01/2014 ΑΔΑ: ΒΙ04ΩΞΠ-ΖΨΚ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Ανανέωση άδειας μουσικής για το έτος 2014 του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «CAFÉ NOUVEAU» της κ. Ελένης Μαλανδρινού του Δημητρίου που βρίσκεται, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην δ/νση Σπ.Παπαγεωργίου 27, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 02/2014 ΑΔΑ: ΒΙ04ΩΞΠ-ΘΒΥ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Ανανέωση άδειας μουσικής για το έτος 2014 του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «DALI» της κ. Χριστίνας Αναστασίας Αλογογιάννη του Βλασίου του βρίσκεται, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην δ/νση Σπ.Παπαγεωργίου 29Α, του Δήμου Ξυλ/
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 03/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης περί δημοπράτησης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 04/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης περί δημοπράτησης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση ΚΕΠ Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 05/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης περί πρόσληψης συνεταίρου και σύστασης εταιρείας από το μισθωτή του δημοτικού καταστήματος στη Μαρίνα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 06/2014 ΑΔΑ: ΒΙΟ4ΩΞΠ-ΥΙ3

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) και β) ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 07/2014 ΑΔΑ: ΒΙΥΚΩΞΠ-Ω37

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) του κ. Γεωργιάδη Παναγιώτη του Δημητρίου που βρίσκεται, στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην οδό Π.Τσαλδάρη 37, του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 08/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης αναψυχής:«ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» του Κ.Καρόπουλου Αθανασίου του Σωτηρίου, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής,περιοχή «Σύθα»-Μαρίνα Ξυλοκάστρου,στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου,του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 09/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014
 • Θέμα: Περί μεταφοράς απορριμμάτων από άλλους Δήμους στο Χ.Υ.Τ.Α Ξυλοκάστρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10/2014 ΑΔΑ: ΩΤΧΔΩΞΠ-9ΤΖ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας Μουσικής [με ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα)] ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ του καταστήματος: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ Κ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 11/2014 ΑΔΑ: ΩΞΛΒΩΞΠ-42Τ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας Μουσικής [με ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα)] ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ του καταστήματος: «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΡΟΥΒΕΡΑ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΛΕΛΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε» με νόμιμο εκ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2014 ΑΔΑ: 7ΗΤ4ΩΞΠ-ΔΓΘ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας μουσικής [με ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα)] για ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ του καταστήματος:ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΛΟΥΛΟΥΜΑΤΖΙΔΙΚΟ με διακριτικό τίτλο: «Γλυκειά Γωνιά» ιδιοκτησίας της κ. Μαριάννας Πατούρα του Κων/νο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2014 ΑΔΑ: 7ΠΚΜΩΞΠ-ΦΒΕ

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ , με διακριτικό τίτλο «COFFE ISLAND» ιδιοκτησίας του κ. Αναστασίου Γεωργόπουλου του Βλασίου πο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αδαμοπούλου και συγκεκριμένα από την συμβολή της με την οδό Ι.Ιωάννου και έως και την αρχή της χώρου στάθμευσης ΤΑΧΙ (προς νότια).
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2014

Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου 2014
 • Θέμα: Έκφραση γνώμης για κυκλοφοριακή ρύθμιση, προσωρινής αποκατάστασης της κυκλοφορίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης της κάτω διάβασης Κ217 στο Ξυλόκαστρο.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης