Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 01/2016 ΑΔΑ: 7ΡΟ1ΩΞΠ-Π18

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης μικτού καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 02/2016 ΑΔΑ: 705ΤΩΞΠ-ΨΘΖ

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης μικτού καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (Πρατήριο άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής),του κ. Ευάγγελου Αντύπα του Παναγιώτη, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 020/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Περί Κανονισμού Λειτουργίας Λαικής Αγοράς Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 021/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης ακινήτου στον ΠΕΥΚΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 022/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: :” Καθορισμός αδειών και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 024/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Αίτημα κατοίκου για χορήγηση θέσης parking ΑΜΕΑ στη οδό Κ.Καραμανλή 11 στο Ξυλόκαστρο”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 024/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Αίτημα κατοίκου για χορήγηση θέσης parking ΑΜΕΑ στη οδό Κ.Καραμανλή 11 στο Ξυλόκαστρο”
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 025/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016
 • Θέμα: Kαθορισμός χώρων υπαίθριας διαφήμισης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 03/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016
 • Θέμα: Περί κοπής δένδρων λόγω επικινδυνότητας.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 04/2016 ΑΔΑ: ΩΧΒΧΩΞΠ-ΞΛ4

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: 1. Χορήγηση άδειας Μουσικής [με ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα)] ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ του καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ με διακριτικό τίτλο «Bandit’s
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 05/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: 2. Χορήγηση άδειας Μουσικής [με ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα)] για ΤΡΙΑ ΕΤΗ του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ»-«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»με διακριτικό τίτλο «Code Black» ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Σταυρόπουλου το
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 06/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: 3. Αποκλεισμός κάτω διάβασης Κ219 (τέρμα οδού Υψηλών Αλωνίων)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 07/2016 ΑΔΑ: 7ΑΞΤΩΞΠ-3ΜΜ

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2016
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης μικτού καταστήματος: Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΠΥΥΕ)-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ,με διακριτικό τίτλο «GK.» του κ. Γεωργίου Κουσπά του Κων/νου, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην δ/νση Αριστοναυτών 19 τ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 08/2016 ΑΔΑ: Ω5ΛΧΩΞΠ-ΥΞΡ

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 06 Απριλίου 2016
 • Θέμα: 1. Χορήγηση άδειας Μουσικής [με ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ή ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα)] για ΤΡΙΑ ΕΤΗ του καταστήματος «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ»με διακριτικό τίτλο «BEER EVOLUTION» ιδιοκτησίας του κ. Βλασίου Κακριδή του Γεωργίου , που βρίσκεται στη Δημοτ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 09/2016 ΑΔΑ: ΩΣΑ3ΩΞΠ-3ΔΒ

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 06 Απριλίου 2016
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης μικτού καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ της κ. Αικατερίνης Χρήστου του Γεωργίου, που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλ/στρου, στην δ/νση Πατρών 21 του Δήμου Ξυλ/στρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης