Συνεδριάσεις 2017 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2017 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης μικτού καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ του Εμμανουήλ, που βρίσκεται στην οδό Π. Τσαλδάρη 13 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 10/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
 • Θέμα: «Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «Libro» δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & Π.ΚΡΟΚΙΔΑ ιδιοκτησίας του κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΠΑΤΟΥ του Αργυρίου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 11/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «BEER EVOLUTION» δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 79 ιδιοκτησίας του κ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΚΑΚΡΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 12/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
 • Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα «Genesys” Σπ. Παπαγεωργίου 27 της δημοτικής Κοινότητας ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ιδιοκτησίας της κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΕΝΤΑ του Δημητρίου»

Αριθμός Απόφασης 13/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 10 Μαϊου 2017
 • Θέμα: «Εισήγηση για Τοπική Κανονιστική Απόφαση για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 14/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων &Ποτών: «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΓΟΠΩΛΕΙΟ» στον Οικισμό «ΜΕΡΤΙΚΕΙΚΩΝ» της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΑ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 15/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων &Ποτών: «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην οδό Ι.ΙΩΑΝΝΟΥ 139 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΨΑΡΡΟΥ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 16/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: «Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος: Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων &Ποτών: «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΛΟΥΤΣΙΝ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 17/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 18/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα κ. Γιαννόπουλου Δημητρίου για ονοματοδοσία της νότιας παρόδου της οδού Τσαλδάρη που βρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου 90 στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 18/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΘΕΜΑ: «Αίτημα κ. Γιαννόπουλου Δημητρίου για ονοματοδοσία της νότιας παρόδου της οδού Τσαλδάρη που βρίσκεται εντός του οικοδομικού τετραγώνου 90 στο Ξυλόκαστρο»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 19/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: «1η Παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ» στη δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου ΣΠ. Παπαγεωργίου 29Α ιδιοκτησίας του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 2/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: «Αίτημα Ανδρέα και Χριστίνας Φιαμέγκου για τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης (Parking) έμπροσθεν της κατοικίας τους στην οδό Κ. Καραμανλή 15 στο Ξυλόκαστρο»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 20/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: «Μεταφορά κάδων από την οδό Πετρίδη Π. Τσαλδάρη 58 στο Ξυλόκαστρο.
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 21/2017

Συνεδριάσεις 2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο: “COSI” στη δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου Αδαμοπούλου 1 ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΙΝΗΣ Ο.Ε» με νόμιμο εκπρόσωπο το Φούγια Ευθύμιο του Γεωργίου»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης