Συνεδριάσεις 2019 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2019 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2019

Συνεδριάσεις 2019 Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019
 • Θέμα: Ανάκληση της αριθμ. 18/2018 απόφασης της Δ.Κ. περί ονομασίας οδών στη δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 10

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019
 • Θέμα: «Αίτημα της κ. Χαβελέ Αγγελικής για μεταφορά κάδων»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 13

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Κυριακή, 05 Μαϊου 2019
 • Θέμα: Περί στέγασης Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 15

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
 • Θέμα: Αίτημα κ. Θεοδοσόπουλου Γεωργίου για τροποποίηση για άρση ασυμφωνίας στο Ο.Τ. 20 του σχεδίου πόλης Ξυλοκάστρου, στην οδό Νικηταρά»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 16

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019
 • Θέμα: «Αίτημα κ. Κριτσώνη και κ. Χρονόπουλου για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο Ξυλόκαστρο »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 17

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019
 • Θέμα: «Παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων στο κατάστημα «- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», με διακριτικό τίτλο :"CHOICE", που ευρίσκεται στην οδό ΠΑΤΡΩΝ & ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 1, στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», σύμ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 18

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019
 • Θέμα: «Αίτημα του κ. Βαλάκου Ελευθερίου για τοποθέτηση σήμανσης εισόδου-εξόδου και απαγόρευση στάθμευσης επί της εισόδου parking στην οδό Νοταρά 55 στο Ξυλόκαστρο».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 19

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019
 • Θέμα: :«ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 79,παρ.3 του Ν.3852/2010)».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 2/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019
 • Θέμα: «Αίτημα μισθωτή του Τουριστικού Περιπτέρου για παράταση μίσθωσης»

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 23

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2020
 • Θέμα: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την οδό Σπ. Παπαγεωργίου στη περιοχή Κούστα»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 24/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
 • Θέμα: «Έγκριση χορήγηση parking ΑΜΕΑ στην οδό Αδαμοπούλου 20 στην Κοινότητα Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 25

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019
 • Θέμα: Προτάσεις για Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια στην πλατεία της πόλης μας»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 3/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019
 • Θέμα: «Αίτημα μισθωτή του ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΗΡΩΟΥ) για παράταση μίσθωσης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 7/2019

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 01 Απριλίου 2019
 • Θέμα: : «Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης ΑΠ 8

Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: Κυριακή, 05 Μαϊου 2019
 • Θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΣΠΑΡΤΚΟΣ» περί παραχώρησης χώρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης