Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 405/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Πελοπόννησος ΑΕ, την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης για την υλοποίηση της πρότασης της Περιφερει
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 406/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 14/11/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 406/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 22.03.13
 • Θέμα: «Ένταξη τοπικής κοινότητας Ζεμενού στο ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 407/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 30/11/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 407/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για το πρόστιμο του Υπουργείου Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 407/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 21.05.13
 • Θέμα: ΄ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΟΛΕΙΟΨΗΦΊΑ

Αριθμός Απόφασης 408/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση της αρ 73/2012 απόφασης ΔΕΥΑΞΕ ».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 409/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 14/11/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση αριθμ.29/2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ΑΝΑΔΗΞΕ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 409/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 41/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 41/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 01.03.16
 • Θέμα: : «Έγκριση χoρήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο:<< ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ>>
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 41/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2017
 • Θέμα: «Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 41/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 06.03.18
 • Θέμα: Ονομασία οδού στην Τοπική Κοινότητα Δερβενίου>> (οριστική απόφαση)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 410/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 411/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 6/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης για ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΣΕ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ ΟΑΣΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης