Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 411/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Ορισμός εποπτών Λαικών Αγορών του Δήμου για το Α΄εξάμηνο έτους 2013».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 412/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 20/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης για ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΣΕ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ ΟΑΣΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 412/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2012»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 413/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 20/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Αίτημα κ. Χούπα Ηλία για πρόσληψη συνεταίρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 413/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 414/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: Ψήφισμα έκφρασης συλλυπητηρίων για το θάνατο του Αργύρη Χιόνη»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 415/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης έτους 2012».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 416/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση αρ 10/2011 απόφασης ΔΗ.Κ.Ε.Ξ. περί ισολογισμού, απολογισμού και εκθέσεως ελεγκτών επί της οικονομικής διαχείρισης της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ. για την οικονομική διαχείριση χρήση 2010».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 416/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης από πιστώσεις ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 417/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: Τποβολή πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «΢ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΆ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩ΢Η ΣΟΤ Φ.Τ.Σ.Α. ΞΤΛΟΚΑ΢ΣΡΟΤ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 417/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 418/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Υποβολή πρότασης για τροποποίηση της αρ 3558/18-12-2006 απόφασης της Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου περί παραχώρησης δημόσιας δασικής έκτασης στο Δήμο Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 419/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 21.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου Τελών Παρεπιδημούντων και Ακαθαρίστων Εσόδων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.02.16
 • Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης