Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 42/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 02.03.17
 • Θέμα: Έγκριση απόφασης Ν.Π. ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ αριθμ.6/2017 περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 42/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 07.03.18
 • Θέμα: Ονομασίες οδών στην Τοπική Κοινότητα Μελισσίου>> (οριστική απόφαση)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 18.02.19
 • Θέμα: Αίτημα κ.Δήμα Αθανασίου για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 42/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 05.03.20
 • Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο : «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης « (91/2018 μελέτη)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 420/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση αριθμ.12/2011 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 420/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Απόδοση εντάλματος προπληρωμής-Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 421/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 422/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΄΄Γαλάζιες Σημαίες΄΄ - Συγκρότηση επιτροπής».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 422/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 27/12/2012

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση ΠΟΠ του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ »( αριθμ. μελ. 28/2010).
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 423/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: Έγκριση επιβολής τροφείων στους Παιδικούς ΢ταθμούς του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 424/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου βάσει του άρθρου 19 του Ν.2963/2001 και της ΚΥΑ 35415/1-8-2011 για μεταφορά μαθητών-Δημιουργία γραμμών-εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 424/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου βάσει του άρθρου 19 του Ν.2963/2001 και της ΚΥΑ 35415/1-8-2011 για μεταφορά μαθητών-Δημιουργία γραμμών-εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 425/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/6/2011

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Έγκριση παραχώρησης των αρ. ΚΗΥ 5138 και ΚΗΥ 5140 αυτοκινήτων του Δήμου στη ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. για την λειτουργία των μονάδων ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης΄΄ και ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 426/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 427/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/12/2011

 • Αναρτήθηκε: 10.07.12
 • Θέμα: Έγκριση παραχώρησης του αριθμ. ΚΗΥ 5106 αυτοκινήτου του Δήμου στη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης