Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 46/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018 Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 12.04.18
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού ( τακτοποιητική
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 46/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 28.03.19
 • Θέμα: «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 46/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 09.03.20
 • Θέμα: Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ» (68/2016 μελέτη
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 47/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών επιτροπής Λαïκής Αγοράς Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 47/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης τακτικού προσωπικού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2016.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 47/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 20.03.17
 • Θέμα: Έγκριση αρ 12/2007 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. περί τροποποίησης κανονισμού ύδρευσης»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 47/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 09.03.20
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής για το έργο: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Τ.Κ.ΛΥΓΙΑΣ που εκτελέστηκε από τη ΔΕΥΑΞΕ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 48/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός επόπτη Λαïκής Αγοράς Δερβενίου για το Α΄Εξάμηνο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 48/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 48/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 20.03.17
 • Θέμα: Έγκριση αρ 13/2007 απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. περί επικαιροποίησης της αρ 100/2016 απόφασης Δ.Σ. (αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. από το έτος 2017
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 48/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 01.03.18
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ”» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 48/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 10.04.18
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΣΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 48/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018
 • Θέμα: Λήψη απόφασης επί της αρ. 47/2018 γνωμοδότησης του Ε τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 48/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 17.03.20
 • Θέμα: «Αίτημα κ.Βυτινιώτου Δέσποινας για αντικατάσταση και μεταφορά κουβουκλίου περιπτέρου στη Κοινότητα Μελισσίου»
 • Αποφασίστηκε: κατα πλειοψηφια

Αριθμός Απόφασης 49/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός επιτροπών για τη Χορήγηση Βεβαιώσεων στους Παραγωγούς Αγροτικών Προιόντων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης