Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 49/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ορισμένου χρόνου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 20.03.17
 • Θέμα: Αντικατάσταση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. λόγω παραίτησης»

Αριθμός Απόφασης 49/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 20.03.17
 • Θέμα: Αντικατάσταση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. λόγω παραίτησης»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 49/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 02.03.18
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ– ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 28.03.19
 • Θέμα: «Αποδοχή συμπληρωματικού ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 49/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 05.03.20
 • Θέμα: Αίτημα ΚΑΒΒΕΤΣΟΥ Ι.ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του στο Καμάρι
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 9/02/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: Γνωμοδότηση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ)ΔΔ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 27.01.14
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 27.01.15
 • Θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2013 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.01.16
 • Θέμα: Περί κοπής δέντρων για επέκταση δικτύου ηλεκτροφω-τισμού στη δημοτική κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 09.02.17
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στο θεσμό της Μαθητείας στα ΕΠΑ.Σ,ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 5/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 13.03.18
 • Θέμα: Ανάκληση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.2019/2017 με θέμα «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 29.01.20
 • Θέμα: Έγκριση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) έτους 2020, (απόφαση αρ. 7/2020) του Νομικού Προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός εκπροσώπου στη Επιτροπή Αυτοψίας Περιπτέρων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης