Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 50/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Oρισμός εκπροσώπου στη Επιτροπή Αυτοψίας Περιπτέρων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 20.03.17
 • Θέμα: «Αίτημα Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε. για ορισμό υπαλλήλου του Δήμου σε επιτροπές παραλαβής έργων Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 50/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 02.03.18
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για πληρωμή επικειμένων σε απαλλοτριούμενα ακίνητα σύμφωνα με την αρ.1/2004 Πράξη Αναλογισμού »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 28.03.19
 • Θέμα: Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών αναγκών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 50/2021

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2021

 • Αναρτήθηκε: 03.06.21
 • Θέμα: «Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Πελλήνης « Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΛΛΗΝΗ» για παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Πελλήνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 51/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 29.04.15
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 51/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004 και ορισμός επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων οχημάτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 51/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 20.03.17
 • Θέμα: «Αίτημα κ. Ταλέλλη Μιχαήλ για πρόσληψη συνεταίρων στο δημοτικό κατάστημα MARE»
 • Αποφασίστηκε: OΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 51/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 01.03.18
 • Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ Τ.Κ.ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ»αριθμ.μελ.67/2017.
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 23.03.16
 • Θέμα: :«Έγκριση αριθμ. 11/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 01.03.18
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στην εργασία «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 12.04.18
 • Θέμα: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στην εργασία «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 52/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 03.03.20
 • Θέμα: «Αίτημα για μετατροπή ποινής σε κοινωφελή εργασία στο Δήμο μας»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 53/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 29.04.15
 • Θέμα: «Αίτημα μείζονος μειοψηφίας για τη διαχείριση ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης