Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 53/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 28.03.19
 • Θέμα: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Oρισμός μελών επιτροπής για Γαλάζιες Σημαίες.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Ορισμός συντονιστικής επιτροπής του Δήμου για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 27.03.17
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 54/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 05.03.18
 • Θέμα: Αντικατάσταση μέλους στο νομικό πρόσωπο «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 09.08.19
 • Θέμα: «Επικαιροποίηση της αριθμ. 255/2011 απόφασης του Δ.Σ. για Ίδρυση Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 54/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 22.04.20
 • Θέμα: «Αποδοχή έκτακτης κατανομής από ΚΑΠ έτους 2020 για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19- Τροποποίηση προϋπολογισμού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 05.05.15
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων-Αίτημα Συμπολιτείας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 55/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: « Περί ονομασίας οδού ν στη Τοπική Κοινότητα Κάτω Λουτρού» »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 03.04.19
 • Θέμα: Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου έτους 2018»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 22.04.20
 • Θέμα: «Αποδοχή έκτακτης κατανομής από ΚΑΠ έτους 2020 για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε οικισμούς Ρομά- Τροποποίηση προϋπολογισμού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 56/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου <<Συντήρηση οδοστρώματος(λακκούβες) στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ξυλοκάστρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 56/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 56/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 29.03.17
 • Θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης έργου :ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΔΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης