Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 56/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 27.04.18
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2016 »
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 56/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 02.04.19
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου έτους 2018»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 56/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 22.04.20
 • Θέμα: Courier New
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 57/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 26/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για το έτος 2011.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 57/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου χρόνου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 57/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 20.03.17
 • Θέμα: Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, λόγω παραιτήσεων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 57/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 28.03.18
 • Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο σύλλογο θανόντων συζύγων ΑΞ.Ι.Α. που θίγονται από την εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν.4387/2016
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 57/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 28.03.19
 • Θέμα: « Έγκριση της αρ. 5/2019 απόφασης ΔΣ του ΝΠ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 58/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Συζήτηση επί των προτάσεων της Α/θμιας και Β/θμιας Διεύθυνσης Κορινθίας σχετικά με τη συγχώνευση των σχολικών μονάδων.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 58/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Έγκριση απαγόρευσης ανάρτησης διαφημιστικών πανό στη πόλη του Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 58/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για την σύνταξη της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΗΡΕΙΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 58/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 20.03.17
 • Θέμα: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. »
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 58/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 30.04.18
 • Θέμα: Τιμητική διάκριση στον κ.Ματθαιόπουλο Βασίλειο Αντιστράτηγο -Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος, για την προσφορά του στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στην κατάσβεση των πυρκαγιών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 58/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 29.03.19
 • Θέμα: Έγκριση της αρ.6/2019 απόφασης ΔΣ του ΝΠ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ περί τροποποίησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2019»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 58/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 22.04.20
 • Θέμα: «Αποδοχή παραχώρησης χρήσης οχήματος από τη ΚΕΔΕ για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης