Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 59/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων - λιπαντικών του Δήμου για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 59/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015
 • Θέμα: Περί κοπής βραχυχίτωνων δέντρων στα πεζοδρόμια της οδού Π. Τσαλδάρη στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 59/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 59/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 20.03.17
 • Θέμα: Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 59/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 30.04.18
 • Θέμα: Τιμητική διάκριση στην κ.Κωνσταντακοπούλου Χριστίνα , για τη δωρεά της στο Δήμο ενός ασθενοφόρου στη μνήμη Νικολάου και Βάνας Ρουσινού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 59/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 28.03.19
 • Θέμα: «Έγκριση της αριθμ. 6/2019 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε περί παράταση προθεσμίας της σύμβασης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Σαρανταπήχου (Οικισμός).
 • Αποφασίστηκε: «Έγκριση της αριθμ. 6/2019 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε περί παράταση προθεσμίας της σύμβασης του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Σαρανταπήχου (Οικισμός).

Αριθμός Απόφασης 6/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 12/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 20.07.11
 • Θέμα: Τροποποίηση συστατικής πράξης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ξυλοκάστρου (ΔΕΥΑΞ)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 6/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 27.01.15
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2014
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 6/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 29.01.16
 • Θέμα: Αίτημα κ.Χαντζηθεοδώρου Παναγιώτη για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 6/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 08.02.17
 • Θέμα: «Έγκριση κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 6/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 09.03.18
 • Θέμα: Συζήτηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από χιονοπτώσεις
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 6/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 30.01.20
 • Θέμα: «Έγκριση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) έτους 2020, της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΗ.ΚΕ.ΞΕ)».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 60/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Δέσμευση Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου για προμήθεια γραφικής ύλης κ.λ.π για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 60/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 60/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 20.03.17
 • Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής Διαχείρισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης