Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 60/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 17.04.18
 • Θέμα: «Έγκριση αρ 76/2017 μελέτης για το έργο ΄΄Καθαίρεση και αποκατάσταση στην προτέρα κατάσταση, της ημιτελούς τριγωνικής νησίδας στη θέση ΄΄ΚΟΥΣΤΑ΄΄ λόγω μεγάλης επικινδυνότητας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 60/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 28.03.19
 • Θέμα: «Έγκριση καταχώρησης του Δήμου ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης στην ετήσια έκδοση TOURIST GUIDE OF GREECE για το έτος 2019»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 60/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 22.04.20
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών/πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 61/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: «Δέσμευση Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου για προμήθεια Ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων – Προμήθεια γάλακτος για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 61/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 29.03.17
 • Θέμα: Ορισμός οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 61/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 10.04.18
 • Θέμα: EΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 61/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 26.03.19
 • Θέμα: « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 4/μηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 61/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 22.04.20
 • Θέμα: «Τροποποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού μετά τη νομιμοποίησή του».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 62/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Θαλερού για παραχώρηση δωρεάν χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Θαλερού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 62/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 04.04.17
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Α/θμιο και Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων Ν.Κορινθίας
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 62/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 03.04.18
 • Θέμα: Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 62/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 12.04.18
 • Θέμα: Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 63/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Αίτημα κ.Αμπάλοβ Γεωργίου για τοποθέτηση φωτεινού σταυρού επί της ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών στη Τοπική Κοινότητα Λυκοποριάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 63/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 04.04.17
 • Θέμα: «Ορισμός - Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 63/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 30.03.18
 • Θέμα: Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2017 Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης »
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης