Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 63/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 12.04.18
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2017 Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 64/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ) «ΑΡΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 64/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 11.05.18
 • Θέμα: Περί αιτήματος συλλόγων για λήψη μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδικής γέφυρας Σύθα και πλησίον αυτής (οδός Κ.Τσαλδάρη- Π.Ε.Ο. Κορίνθου –Πατρών) στο Ξυλόκαστρο»
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 64/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 28.03.19
 • Θέμα: «Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 65/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Διαγραφή οφειλής από λανθασμένη χρέωση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 65/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 15.03.19
 • Θέμα: : «Έγκριση μετακίνησης αιρετών στη Γερμανία με σκοπό την παραλαβή οχήματος»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Aίτημα επιτηδευματιών Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση αριθμ. 180/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Επιτροπής Διαχείρισης Δυτικού Τμήματος του πρότυπου Πάρκου Άθλησης- Αναψυχής- Επιμόρφωσης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 19.04.17
 • Θέμα: Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 66/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 28.03.18
 • Θέμα: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 18.03.19
 • Θέμα: Αίτημα κ.Τσιώτου Γεωργίου για άδεια παραγωγού πωλητή Λαικής Αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 67/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Αίτημα της κοινοπραξίας ΟΛΥΜΠΙΑ για παραχώρηση χρήσης του παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου Ξυλοκάστρου επί της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών για εγκατάσταση εργοταξίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 67/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 30.03.17
 • Θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 67/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα της ΤΕΡΝΑ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προσωρινού χαρακτήρα στη Λυκοποριά
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 67/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 27.04.18
 • Θέμα: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης