Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 67/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 30.03.17
 • Θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 67/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: Αίτημα της ΤΕΡΝΑ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προσωρινού χαρακτήρα στη Λυκοποριά
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 67/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 27.04.18
 • Θέμα: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 67/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 28.03.19
 • Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 68/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Αίτημα κ.Καραμάνου Βλασίου για τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 68/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 16.05.17
 • Θέμα: Περί ψηφίσματος έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ για άρνηση του Υπουργού Εσωτερικών να συναντηθεί με αντιπροσωπεία Δημάρχων για τη Μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 68/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 10.04.18
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 68/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 28.03.19
 • Θέμα: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 69/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 2/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 69/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 05.05.17
 • Θέμα: Ενημέρωση για θέματα που αφορούν τη Δ.Ε. Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 69/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 11.04.18
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή αξιολόγησης αιτημάτων χορήγησης εφάπαξ ειδικού βοηθήματος με σκοπό την επανασύνδεση των καταναλωτών που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 69/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 28.03.19
 • Θέμα: «Έγκριση Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 69/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 28.03.19
 • Θέμα: «Έγκριση Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 7/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 21.01.15
 • Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών ΕΚΠΟΤΑ , άρθρου 28
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 7/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.02.16
 • Θέμα: « Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω λανθασμένων εγγραφών σε βεβα ιωτικούς καταλόγους της Δ.Ε. Ξ υλοκάστρ
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης