Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 79/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: «Έγκριση 1 ου ΑΠΕ έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 79/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 15.06.17
 • Θέμα: Τροποποίηση – συμπλήρωση κανονισμού άρδευσης του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 79/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 14.06.18
 • Θέμα: Περί αιτήματος μείζονος μειοψηφίας για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: α/ Ασυνέπεια του Δήμου στην υποχρέωση να καταθέσει τις οικιστικές πυκνώσεις και τα όρια του κάθε οικισμού κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών. β/ Ενημέρωση για ενέργειες του Δήμου και
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 8/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 12/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 20.07.11
 • Θέμα: Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 21.01.15
 • Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 02.02.16
 • Θέμα: « Ορισμός υπαλλήλων γι α συναλλαγές του Δήμου σε Τραπεζικά Ιδρύματα»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 08.02.17
 • Θέμα: «’Εγκριση αριθμ.163/2016 απόφασης νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΥΣΟΥΛΗΣ περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2016»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 8/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 07.02.18
 • Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΥΘΑ
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 12.04.18
 • Θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΥΘΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 8/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 11.03.20
 • Θέμα: ’Έκφραση γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2020 του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 ν.4555/2018)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 80/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της νέας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 80/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ‘ΠΕΥΚΙΑΣ’ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 80/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 21.04.17
 • Θέμα: «Έγκριση αρ. 27/2017 απόφασης νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 80/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 29.05.17
 • Θέμα: «Έγκριση αρ. 26/2017 απόφασης νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ. τριμήνου 2016
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 80/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 11.05.18
 • Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π.:» Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»- Άξονας Προτεραιότητας 10: «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» για χρηματοδότηση της πράξης «ΕΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης