Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 80/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 24.03.16
 • Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ‘ΠΕΥΚΙΑΣ’ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 80/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 21.04.17
 • Θέμα: «Έγκριση αρ. 27/2017 απόφασης νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 80/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 29.05.17
 • Θέμα: «Έγκριση αρ. 26/2017 απόφασης νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ. τριμήνου 2016
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 80/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 11.05.18
 • Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π.:» Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»- Άξονας Προτεραιότητας 10: «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» για χρηματοδότηση της πράξης «ΕΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 81/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Αυτοδίκαιη Λύση της υφιστάμενης επιχείρησης του πρώην Δήμου Ευρωστίνης με τη επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ορισμός εκκαθαριστών – μεταφορά προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του πρώην Δήμου Ευρωστίνης στη Κοινωφελή Επιχείρηση του
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 81/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στο προς υποβολή σχέδιο “Cultural landscapes in Natura 2000 protected areas: An integrated tool for management, valorization and economic sustainability” με το ακρωνύμιo “Cult-Natura”, στα πλαίσια της 1 ης πρ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 81/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 21.04.17
 • Θέμα: «Έγκριση αρ. 27/2017 απόφασης νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 81/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 11.05.18
 • Θέμα: «Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II” στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 81/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 20.08.20
 • Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ΕΛΤΑ στο Δερβένι Κορινθίας (αίτημα Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 82/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στο προς υποβολή σχέδιο “Adriatic and Ionic Risk and Emergency Management”, με ακρωνύμιο «AIREM», στα πλαίσια της 1 ης πρόσκλησης του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας της Ε.Ε. «Interreg Adrion 2014-2020»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 82/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 21.04.17
 • Θέμα: Έγκριση αρ. 26/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 82/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 23.05.18
 • Θέμα: «Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 82/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 19.07.19
 • Θέμα: Επιχορήγηση στο κυνηγετικό σύλλογο Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 82/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 20.08.20
 • Θέμα: «Πρόταση Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου μας για την μη περικοπή του Ανθυγιεινού επιδόματος εργασίας και κατά της κατάργησης των Β.Α.Ε. στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 83/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Προσαρμογή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξυλοκάστρου στο Ν. 3852/2010
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης