Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 84/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 19.07.19
 • Θέμα: «Ψήφισμα συμπαράστασης για την παρέμβαση κατά της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/30.10.2018 (Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού)»»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 84/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 20.08.20
 • Θέμα: Πρόταση ψηφίσματος για την εγκατάλειψη και απαξίωση των ΕΛΤΑ Ξυλοκάστρου και Δερβενίου ( αίτημα του κ.Κατσούλα Επαμεινώνδα αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 85/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ

Αριθμός Απόφασης 85/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 27.04.17
 • Θέμα: Αίτημα κ. Ιωακείμ Συμεών του Μανούσου για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 85/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 19.06.18
 • Θέμα: Τροποποίηση όρων χρήσης δημοτικού θεάτρου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 85/2018 O.E

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 09.08.18
 • Θέμα: Τροποποίηση όρων χρήσης δημοτικού θεάτρου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 85/2018 Ο.Ε

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 18.07.18
 • Θέμα: Τροποποίηση όρων χρήσης δημοτικού θεάτρου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 6/04/2012

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: <<Ορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας και επιτροπή Ακαταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου >>.
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 29.04.15
 • Θέμα: «Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ με τίτλο «Ίδρυση μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων – αρωμάτων – παρασκευασμάτων καλλωπισμού & παρασκευασμάτων διατροφής της ΄΄ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΕ΄΄, που βρίσκεται στη θέση ΄΄ΚΑΨΑΛΙΑ΄΄ της Τ.Κ. Χελυδορίου της Δ.Ε. Ευρωστί
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: «Συζήτηση για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 86/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 26.04.17
 • Αποφασίστηκε: Αίτημα κ. Παναγιώτη Καλεσίου του Παναγιώτη για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

Αριθμός Απόφασης 86/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 19.06.18
 • Θέμα: Τροποποίηση όρων χρήσης και λειτουργίας του δημοτικού ανοικτού θεάτρου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2018 Ο.Ε

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 18.07.18
 • Θέμα: Τροποποίηση όρων χρήσης και λειτουργίας του δημοτικού ανοικτού θεάτρου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 87/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης