Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 83/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 15.05.17
 • Θέμα: Aντικατάσταση μελών νομικού προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 83/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 27.04.18
 • Θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης από Κ.Α.Π. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Τροποποίηση προϋπολογισμού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 83/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 06.06.19
 • Θέμα: Παραχώρηση χώρου στέγασης στο ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ στο Δημοτικό Κατάστημα Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 83/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 01.09.20
 • Θέμα: «Πρόταση ψηφίσματος για τις προστατευόμενες περιοχές Νatura 2000 ( αίτημα του κ.Κατσούλα Επαμεινώνδα αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 84/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Ορισμός μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 84/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 6/04/2012

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Αίτημα κ. Ταλέλλη Μιχαήλ για αντικατάσταση συνεταίρου στο δημοτικό κατάστημα «ΡΟΥΒΕΡΑ» στη Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 84/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 25.04.17
 • Θέμα: «Επιβολή τροφείων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ξυλοκάστρου και Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 84/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 27.04.18
 • Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 84/2019

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2019

 • Αναρτήθηκε: 19.07.19
 • Θέμα: «Ψήφισμα συμπαράστασης για την παρέμβαση κατά της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/30.10.2018 (Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού)»»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 84/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 20.08.20
 • Θέμα: Πρόταση ψηφίσματος για την εγκατάλειψη και απαξίωση των ΕΛΤΑ Ξυλοκάστρου και Δερβενίου ( αίτημα του κ.Κατσούλα Επαμεινώνδα αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 85/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΔΕΝ ΕΞΕΛΕΓΗ

Αριθμός Απόφασης 85/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 27.04.17
 • Θέμα: Αίτημα κ. Ιωακείμ Συμεών του Μανούσου για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 85/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 19.06.18
 • Θέμα: Τροποποίηση όρων χρήσης δημοτικού θεάτρου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 85/2018 O.E

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 09.08.18
 • Θέμα: Τροποποίηση όρων χρήσης δημοτικού θεάτρου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 85/2018 Ο.Ε

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 18.07.18
 • Θέμα: Τροποποίηση όρων χρήσης δημοτικού θεάτρου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης