Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 88/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Καθορισμός Υπηρεσιακών μονάδων Λειτουργίας του Δήμου στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 88/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 28.04.17
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 88/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 08.05.18
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για παροχή υπηρεσίας για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης παραλίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 89/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου σε έκθεση αγροτικών προϊόντων της πόλεως FURTH της Γερμανίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 89/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 89/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 28.04.17
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 89/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 24.04.18
 • Θέμα: Περί αναστολής έκδοσης οικοδομικών στο ρυμοτομικό σχέδιο Λυγιάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 12/1/2011

 • Αναρτήθηκε: 21.07.11
 • Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ άρθρου 46.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 21.01.15
 • Θέμα: Αίτημα για χορήγηση άδειας Λαϊκής Αγοράς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 09.03.16
 • Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών ΕΚΠΟΤΑ άρθρου 28»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 08.02.17
 • Θέμα: «’Εγκριση αριθμ.8/2017 απόφασης ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. περί ψήφισης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (.0.Π.Δ.) οικ.έτους 2017»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 9/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 07.02.18
 • Θέμα: Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΥΘΑ».
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 9/2020

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2020

 • Αναρτήθηκε: 17.02.20
 • Θέμα: Εκλογή αναπληρωματικών μελών νέου Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 90/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Oρισμός εκπροσώπων Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης στο ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 90/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού – Α΄Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης