Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 86/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 6/04/2012

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: <<Ορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας και επιτροπή Ακαταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου >>.
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 29.04.15
 • Θέμα: «Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ με τίτλο «Ίδρυση μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων – αρωμάτων – παρασκευασμάτων καλλωπισμού & παρασκευασμάτων διατροφής της ΄΄ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΕ΄΄, που βρίσκεται στη θέση ΄΄ΚΑΨΑΛΙΑ΄΄ της Τ.Κ. Χελυδορίου της Δ.Ε. Ευρωστί
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: «Συζήτηση για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 86/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 26.04.17
 • Αποφασίστηκε: Αίτημα κ. Παναγιώτη Καλεσίου του Παναγιώτη για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

Αριθμός Απόφασης 86/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 19.06.18
 • Θέμα: Τροποποίηση όρων χρήσης και λειτουργίας του δημοτικού ανοικτού θεάτρου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2018 Ο.Ε

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 18.07.18
 • Θέμα: Τροποποίηση όρων χρήσης και λειτουργίας του δημοτικού ανοικτού θεάτρου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 87/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 87/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 26.04.17
 • Θέμα: Αίτημα κ. Tσούγκου Ανδρέα του Παναγιώτη για χορήγηση αδείας πωλητού Λαϊκών Α γορών ως παραγωγού»
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 87/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 03.05.18
 • Θέμα: « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με 3/μηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 88/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Καθορισμός Υπηρεσιακών μονάδων Λειτουργίας του Δήμου στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 88/2017

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2017

 • Αναρτήθηκε: 28.04.17
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 88/2018

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2018

 • Αναρτήθηκε: 08.05.18
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για παροχή υπηρεσίας για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης παραλίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 89/2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 28/2/2011

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου σε έκθεση αγροτικών προϊόντων της πόλεως FURTH της Γερμανίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 89/2016

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης