Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 042/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.03.13
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού μη ανταποδοτικού χαρακτήρα»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 042/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 28.02.14
 • Θέμα: «Έγκριση διενέργειας προμηθειών»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 043/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 043/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.03.13
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 043/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 28.02.14
 • Θέμα: «Έγκριση αρ.1/2014 απόφασης Νομικού Προσώπου «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 044/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 01.04.13
 • Θέμα: «Επικαιροποίηση της αρ. 281/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρωστίνης για την οριοθέτηση του οικισμού Α.Πεταλούς του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 044/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 21.03.14
 • Θέμα: Συζήτηση για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ 2 ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚ
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 045

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 01.04.13
 • Θέμα: «Επικαιροποίηση της αρ. 105/2001 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρωστίνης για την οριοθέτηση του οικισμού Στομίου του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 045/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 21.03.14
 • Θέμα: «Συζήτηση για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» (Αίτημα μείζονος μειοψηφίας»
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 046/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση λύσης σύμβασης και παραίτηση από το υπόλοιπο ν της αμοιβής για τη σύνταξη μελέτης: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ έτους 1928 για άρση ασυμφωνιών του σχεδίου» του Δήμου Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 046/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 05.04.13
 • Θέμα: «΄Εγκριση δημοπράτησης έργου : ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ¨».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 046/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 21.03.14
 • Θέμα: «Ενημέρωση- Συζήτηση για: α/Μαντεμένιες κολώνες παραλιακού φωτισμού που απεσύρθησαν από τη Κ. Καραμανλή Σπ. Παπαγεωργίου και Τ.Κ. Συκιάς που φυλάσσονται και πως προτίθεται η Δημοτική Αρχή να τις αξιοποιήσει β/ Ανοξείδωτο πιεστικό μεγάλης ισχύος που απεσύρ
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 047/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Δήμων Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης - Φενεού».
 • Αποφασίστηκε: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Αριθμός Απόφασης 047/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 05.04.13
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων προϋπολογισμού Δήμου δ΄ τριμήνου έτους 2012».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 047/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 07.04.14
 • Θέμα: Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους Δήμου λόγω λανθασμένων εγγραφών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης