Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 053/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 02.04.13
 • Θέμα: «Aίτημα κ.Κατσώνη Δημητρίου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 053/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 27.02.14
 • Θέμα: Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 054/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 02.04.13
 • Θέμα: «Aίτημα κ.Γιαννόπουλου Νικολάου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 054/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 28.02.14
 • Θέμα: «Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 054/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 08.05.15
 • Θέμα: Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δ.Ε.Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 055/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 02.04.13
 • Θέμα: «Aίτημα κ.BORICI LOLA για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 055/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 28.02.14
 • Θέμα: «Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 056/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Επαναπροσδιορισμού Αναπτυξιακών Στόχων και προσαρμογής τους στις Ειδικές Οικονομικές Συνθήκες της χώρας μας» (αίτημα μείζονος μειοψηφίας), εξ αναβολής.
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 056/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 02.04.13
 • Θέμα: «Aίτημα κ.BORICI ΤΗΑΝΑS για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 056/2014

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2014

 • Αναρτήθηκε: 27.02.14
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Α/θμιο και Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων- Θεάτρων Ν. Κορινθίας».
 • Αποφασίστηκε: ομόφωνα

Αριθμός Απόφασης 056/2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 08.05.15
 • Θέμα: Περί ονομασίας οδού στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 057/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 19.04.13
 • Θέμα: «Έγκριση επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 058/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 10.04.13
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη τοποθέτησης στύλου και φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Καρυάς»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 059/2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 19/03/2012

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Αίτημα για αναγνώριση οδών ως δημοτικών στην τοπική κοινότητα Μελισσίου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 059/2013

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 10.04.13
 • Θέμα: «Έγκριση συμμετοχής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα στην Τ.Κ. Καρυάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης