Συνεδρίαση 4/10/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 16/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 4/10/2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17.00’ ύστερα από κατεπείγουσα πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 17890 και ημερομηνία 3/10/2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 παρ 5 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος  Τσαγρής,  ειδικός γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 26 Δημοτικών Συμβούλων (παραίτηση ενός Δ.Σ. που δεν έχει αντικατασταθεί) ευρέθηκαν παρόντες 20.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)  Καραβάς Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Μενούνος Περικλής 5) Μετεβελής Γεώργιος 6) Γκιόκας Γεώργιος  7) Μπρακούλιας Θεοφάνης 8)  Νάτσιος Αντώνιος , 9)Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 10) Λογοθέτης Διονύσιος 11) Κολοτούρος Λάμπρος 12) Λύρας Χρήστος  13) Δούρης Σωτήριος 14) Σκούρας Δημήτριος 15) Κεκερής Νικόλαος 16) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 17) Καλύβας Παναγιώτης, 18) Ανδρικόπουλος Βασίλειος  19) Γκιολής Αναστάσιος 20) Ψαράκης Παναγιώτης .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κούκιος Κων/νος 2) Αλογογιάννη Πηνελόπη, 3) Αλογογιάννης Βλάσιος 4) Νιάρρος Ηλίας 5) Γιαννοπούλου Ιωάννα 6)ΖάρροςΑνδρέας,  οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 4/10/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 268/2012

Συνεδρίαση 4/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

  • Αναρτήθηκε: 31.10.12
  • Θέμα: «Συζήτηση – ενημέρωση και λήψη απόφασης για τα Ειρηνοδικεία Ξυλοκάστρου και Δερβενίου».
  • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης