Συνεδρίαση 14/03/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 5/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 14/3/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19,30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 3811 και ημερομηνία 9-3-2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 20.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Κολοτούρος Λάμπρος 5)Μενούνος Περικλής 6) Μετεβελής Γεώργιος 7) Γκιόκας Γεώργιος 8) Ρέστας Σπυρίδων 9) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 10) Λογοθέτης Διονύσιος 11) Λύρας Χρήστος  12) Κούκιος Κων/νος 13)  Σκούρας Δημήτριος 14) Κεκερής Νικόλαος 15) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 16) Καλύβας Παναγιώτης, 17) Νιάρος Ηλίας  18) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 19) Γκιολής Αναστάσιος 20)  Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νάτσιος Αντώνιος 2) Δούρης Σωτήριος 3) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Μπρακούλιας Θεοφάνης 5) Αλογογιάννης Βλάσιος 6) Γιαννοπούλου Ιωάννα 7) Αλογογιάννη Πηνελόπη,  οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Ζάρρος Ανδρέας έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Συνεδρίαση 14/03/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 042/2012

Συνεδρίαση 14/03/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

  • Αναρτήθηκε: 11.07.12
  • Θέμα: «Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2010: α/ Δήμου Ευρωστίνης β/ Δήμου Ξυλοκάστρου
  • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης