Συνεδρίαση 14/11/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 20/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 14/11/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00’ ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 20324 και ημερομηνία 13/11/2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 5 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Μενούνος Περικλής 5) Μετεβελής Γεώργιος 6) Γκιόκας Γεώργιος 7) Μπρακούλιας Θεοφάνης 8) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 9) Λογοθέτης Διονύσιος 10) Κολοτούρος Λάμπρος 11) Δούρης Σωτήριος 12) Λιάκουρας Δημήτριος 13) Νάτσιος Αντώνιος 14)Λύρας Χρήστος 15) Κούκιος Κων/νος 16) Σκούρας Δημήτριος 17) Καλύβας Παναγιώτης, 18) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 19) Γιαννοπούλου Ιωάννα 20) Γκιολής Αναστάσιος 21) Ζάρρος Ανδρέας 22)Ψαράκης Παναγιώτης 23) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Αλογογιάννης Βλάσιος 2) Αλογογιάννη Πηνελόπη 3) Νιάρρος Ηλίας 4) Κεκερής Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 14/11/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 363/2012

Συνεδρίαση 14/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

  • Αναρτήθηκε: 22.03.13
  • Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα-Διαφεσιμότητα και αργία-Κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ»
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 364/2012

Συνεδρίαση 14/11/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

  • Αναρτήθηκε: 27.02.13
  • Θέμα: «Κατακύρωση της προμήθειας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» ύστερα από διαπραγμάτευση.
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης