Συνεδρίαση 16/3/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 6/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 16/3/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 4313 και ημερομηνία 11-3-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 26.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5. Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Λύρας Χρήστος 9) Κούκιος Κωνσταντίνος 10) Γκιόκας Γεώργιος 11) Μπρακούλιας Θεοφάνης 12) Ρέστας Σπυρίδων 13) Νάτσιος Αντώνιος 14) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 15) Λογοθέτης Διονύσιος 16) Κολοτούρος Λάμπρος 17)Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 20) Καλύβας Παναγιώτης 21) Νιάρρος Ηλίας 22) Γκιολής Αναστάσιος 23) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 24)  Αλογογιάννη Πηνελόπη 25) Γιαννοπούλου Ιωάννα 26)Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)  Αλογογιάννης Βλάσιος ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα .
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 106/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: εκτός ημερήσιας διάταξης : «Συζήτηση επί της ανακοίνωσης του Υπουργείου για συγχώνευση σχολικών μονάδων»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 107/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: «Διοικητική αποβολή μισθωτή από αναπηρικό περίπτερο»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 108/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Ορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 109/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Ορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 110/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Ορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 111/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Ορισμός τελών άρδευσης για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 112/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Ορισμός τελών πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 113/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Ορισμός τελών νεκροταφείων για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 114/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Ορισμός δικαιωμάτων βοσκής για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 115/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Ορισμός τελών ελλιμενισμού για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 116/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Ορισμός εισφοράς επί αγροτικών εκτάσεων για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 117/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Ορισμός τέλους μπαζότοπου για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 118/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 119/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Αντικατάσταση Ελεγκτή Λογιστή για τον διαχειριστικό έλεγχο του ισολογισμού , έτους 2009 της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Ευρωστίνης (ΔΕΑΔΕ)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 120/2011

Συνεδρίαση 16/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Αίτημα συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πιτσών- Λουτρού
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης