Συνεδρίαση 18/07/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 12/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας  Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 18/7/2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00,  ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 13215 και ημερομηνία 13-7-2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα, αναπληρώτρια του ειδικού Γραμματέα κ.Δημητρίου Τσαγρή  του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)  Δούρης Σωτήριος 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Κολοτούρος Λάμπρος 5)Μενούνος Περικλής 6) Μετεβελής Γεώργιος 7) Γκιόκας Γεώργιος 8) Μπρακούλιας Θεοφάνης 9) Ρέστας Σπυρίδων 10) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 11) Λογοθέτης Διονύσιος 12) Λύρας Χρήστος 13)  Νάτσιος Αντώνιος 14) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 15)Σκούρας Δημήτριος 16)Κεκερής Νικόλαος 17) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 18) Καλύβας Παναγιώτης, 19)Ανδρικόπουλος Βασίλειος 20) Αλογογιάνης Βλάσιος,21)Γιαννοπούλου Ιωάννα,22) Ζάρρος Ανδρέας 23)Ψαράκης Παναγιώτης .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κούκιος Κων/νος,  2) Γκιολής Αναστάσιος, 3)Αλογογιάννη Πηνελόπη, 4)Νιάρρος Ηλίας, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 194/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μη ανταποδοτικού
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 195/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 196/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου –
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 197/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Διατύπωση απόψεων επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου »
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 199/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 200/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Ενημέρωση για την εξέλιξη των παρεμβάσεων προστασίας της ακτής, στην παραλία του Δερβενίου (Αίτημα μείζονος μειοψηφίας) »
 • Αποφασίστηκε: Συζήτηση

Αριθμός Απόφασης 201/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Πρόταση για διαγραφή (λόγω απαξίας) του ονόματος του Ακη Τσοχατζόπουλου από την αναμνηστική πλάκα των εγκαινίων του βιολογικού καθαρισμού Ξυλοκάστρου (Αίτημα μείζονος μειοψηφίας) »
 • Αποφασίστηκε: Συζήτηση

Αριθμός Απόφασης 207/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Αίτημα δημοτών και καταστημάτων για αλλαγή χώρου
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 209/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Έγκριση απόφασης 13/2012 της ΔΗ.ΚΕ.Ξ.Ε. »
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 210/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: « Αναπλήρωση μελών Δ.Σ στη ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ. »
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 211/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για εκτέλεση έργου από
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 212/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για εκτέλεση έργου από
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 213/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 214/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 215/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης