Συνεδρίαση 18/07/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 12/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας  Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 18/7/2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00,  ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 13215 και ημερομηνία 13-7-2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα, αναπληρώτρια του ειδικού Γραμματέα κ.Δημητρίου Τσαγρή  του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)  Δούρης Σωτήριος 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Κολοτούρος Λάμπρος 5)Μενούνος Περικλής 6) Μετεβελής Γεώργιος 7) Γκιόκας Γεώργιος 8) Μπρακούλιας Θεοφάνης 9) Ρέστας Σπυρίδων 10) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 11) Λογοθέτης Διονύσιος 12) Λύρας Χρήστος 13)  Νάτσιος Αντώνιος 14) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 15)Σκούρας Δημήτριος 16)Κεκερής Νικόλαος 17) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 18) Καλύβας Παναγιώτης, 19)Ανδρικόπουλος Βασίλειος 20) Αλογογιάνης Βλάσιος,21)Γιαννοπούλου Ιωάννα,22) Ζάρρος Ανδρέας 23)Ψαράκης Παναγιώτης .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κούκιος Κων/νος,  2) Γκιολής Αναστάσιος, 3)Αλογογιάννη Πηνελόπη, 4)Νιάρρος Ηλίας, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 216/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 217/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Έγκριση είσπραξης τελών ύδρευσης Δήμου από ΔΕΥΑΞΕ»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 218/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Αίτημα Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΑΣΤΕΡΑ Δερβενίου για
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 219/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Αίτημα Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΜΑΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ για
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 221/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Έγκριση ΠΟΠ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΤΔ ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 222/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 223/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΛΛΙΟΥ ΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 224/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 225/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού »
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 226/2012

Συνεδρίαση 18/07/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: « Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας »
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης