Συνεδρίαση 18/09/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 15/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 18/9/2012, ημέρα Tρίτη  και ώρα 19.00 ύστερα από κατεπείγουσα πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 16897 και ημερομηνία 17/9/2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 παρ 5 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα, αναπληρώτρια του ειδικού Γραμματέα κ. Δημητρίου Τσαγρή  του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 18.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)  Καραβάς Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Μενούνος Περικλής 5) Μετεβελής Γεώργιος 6) Γκιόκας Γεώργιος  7) Μπρακούλιας Θεοφάνης 8) Ρέστας Σπυρίδων 9) Νάτσιος Αντώνιος , 10)Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 11) Λογοθέτης Διονύσιος 12) Κολοτούρος Λάμπρος 13) Κεκερής Νικόλαος 14) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 15) Καλύβας Παναγιώτης, 16) Ανδρικόπουλος Βασίλειος  17) Ζάρρος Ανδρέας  18)Ψαράκης Παναγιώτης.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Λύρας Χρήστος,  2) Κούκιος Κων/νος 3) Δούρης Σωτήριος 4) Σκούρας Δημήτριος 5) Γκιολής Αναστάσιος, 6)Αλογογιάννη Πηνελόπη, 7) Αλογογιάννης Βλάσιος 8) Νιάρρος Ηλίας 9) Γιαννοπούλου Ιωάννα οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 18/09/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 267/2012

Συνεδρίαση 18/09/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

  • Αναρτήθηκε: 31.10.12
  • Θέμα: «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την
  • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης