Συνεδρίαση 20/12/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 21/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο  και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 20/12/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 , ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 24747 και ημερομηνία 15-12-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Τσαγρής Δημήτριος ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 26.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος 7)Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Κούκιος Κωνσταντίνος 10) Γκιόκας Γεώργιος 11) Μπρακούλιας Θεοφάνης 12) Ρέστας Σπυρίδων 13) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 14) Λογοθέτης Διονύσιος 15) Κεκερής Νικόλαος 16) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 17) Καλύβας Παναγιώτης,18) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 19) Γιαννοπούλου Ιωάννα 20) Λύρας Χρήστος 21)Ζάρρος Ανδρέας 22) Νάτσιος Αντώνιος 23)Σκούρας Δημήτριος 24)Νιάρος Ηλίας 25)Αλογογιάννη Πηνελόπη 26)Γκιολής Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αλογογιάννης Βλάσιος ο οποίος δεν προσήλθε αν και  προσκλήθηκε  νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος
Η δημοτική σύμβουλος κ. Γιαννοπούλου Ιωάννα έχει αποχωρήσει κατά την συζήτηση του παραπάνω θέματος.

Συνεδρίαση 20/12/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 412/2011

Συνεδρίαση 20/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

  • Αναρτήθηκε: 09.07.12
  • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης για ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΣΕ- ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ ΟΑΣΑ»
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 413/2011

Συνεδρίαση 20/12/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

  • Αναρτήθηκε: 09.07.12
  • Θέμα: «Αίτημα κ. Χούπα Ηλία για πρόσληψη συνεταίρου»
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης