Συνεδρίαση 21/7/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 14/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σε δημόσια τακτική συνεδρίαση , σήμερα την 21/7/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 14400 και ημερομηνία 15.7.2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 21.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5. Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Κούκιος Κωνσταντίνος 9) Γκιόκας Γεώργιος 10) Μπρακούλιας Θεοφάνης 11) Ρέστας Σπυρίδων 12) Νάτσιος Αντώνιος 13) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 14) Λογοθέτης Διονύσιος 15) Κολοτούρος Λάμπρος 16) Κεκερής Νικόλαος 17) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 18) Καλύβας Παναγιώτης ,19) Αλογογιάννης Βλάσιος  20) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 21) Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Λύρας Χρήστος,2) Σκούρας Δημήτριος, 3) Νιάρος Ηλίας, 4)    Γκιολής Αναστάσιος, 5) Γιαννοπούλου Ιωάννου ,6) Αλογογιάννη Πηνελόπη, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  προσκλήθηκαν  νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 224/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Ψήφισμα για εργαζομένους ΟΤΕ Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 223/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Α. 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 225/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.09.11
 • Θέμα: Έγκριση αριθμ.7/2011 απόφασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καμαρίου- ψήφισμα διαμαρτυρίας για κωλυσιεργία κατασκευής διάβασης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 226/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.09.11
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στο ‘’Κίνημα πολιτών’’ ”ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ’’
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 227/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.09.11
 • Θέμα: Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 229/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.08.11
 • Θέμα: έκθεσης 2ου τριμήνου εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου , έτους 2011
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 230/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.09.11
 • Θέμα: Eπιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για συναλλαγές του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 231/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.09.11
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 232/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.09.11
 • Θέμα: Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 233/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Περί τροποποίησης απόφασης 187/2011 Δ.Σ ΄΄ Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 233/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Περί τροποποίησης απόφασης 187/2011 Δ.Σ ΄΄ Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 233/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 23.05.12
 • Θέμα: Περί τροποποίησης απόφασης 187/2011 Δ.Σ ΄΄ Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 234/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.09.11
 • Θέμα: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης σε μέλη της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης για μετάβαση στο εξωτερικό (FURTH)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 235/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.09.11
 • Θέμα: Έγκριση δαπάνης-τροποποίηση προϋπολογισμού για πραγματοποίηση εκδήλωσης στο Ξυλόκαστρο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 236/2011

Συνεδρίαση 21/7/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 20.09.11
 • Θέμα: Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΗ για τοποθέτηση στύλων στην Κάτω Συν. Τρικάλων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης