Συνεδρίαση 22/02/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 22/2/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 2583 και ημερομηνία 17-2-2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 27.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)  Δούρης Σωτήριος 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 5) Κολοτούρος Λάμπρος 6)Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Γκιόκας Γεώργιος 9) Μπρακούλιας Θεοφάνης 10) Ρέστας Σπυρίδων 11) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 12) Λογοθέτης Διονύσιος 13) Λύρας Χρήστος 14) Νάτσιος Αντώνιος 15) Κούκιος Κων/νος 16) Σκούρας Δημήτριος 17) Κεκερής Νικόλαος 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 19) Καλύβας Παναγιώτης, 20) Νιάρος Ηλίας 21)Αλογογιάννη Πηνελόπη  22) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 23) Αλογογιάννης Βλάσιος 24) Γκιολής Αναστάσιος 25) Γιαννοπούλου Ιωάννα 26)  Ζάρρος Ανδρέας 27) Ψαράκης Παναγιώτης
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Κανένας.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 22/02/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 027/2012

Συνεδρίαση 22/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λαϊκή αγορά Ξυλοκάστρου, και το σχετικό αίτημα των Συμπολιτών (αίτημα της μειοψηφίας)».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 028/2012

Συνεδρίαση 22/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Πρόταση μομφής κατά της Διορισμένης Προέδρου της ανενεργούς Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου» (αίτημα μείζονος μειοψηφίας).
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 035/2012

Συνεδρίαση 22/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Γνωμοδότηση επί της πρότασης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας για συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 036/2012

Συνεδρίαση 22/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης δ΄τριμήνου εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 037/2012

Συνεδρίαση 22/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Γνωμοδότηση επί αιτήματος για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 στη τοπική Κοινότητα Δερβενίου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 038/2012

Συνεδρίαση 22/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση της αρ.212/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 039/2012

Συνεδρίαση 22/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Ορισμός μελών Επιτροπής Διαχείρισης Δυτικού Τμήματος του Πρότυπου Πάρκου Άθλησης- Αναψυχής -Επιμόρφωσης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 040/2012

Συνεδρίαση 22/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2012 για εκπόνηση της μελέτης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 041/2012

Συνεδρίαση 22/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΑΝΝΑΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 141/2012

Συνεδρίαση 22/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Tροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης