Συνεδρίαση 22/05/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 9/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Δερβένι και στην αίθουσα του Πνευματικού Ενοριακού Κέντρου Δερβενίου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 22/5/2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20,30 κατόπιν της αρ 73/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 8774 και ημερομηνία 18-5-2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)  Δούρης Σωτήριος 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 5) Κολοτούρος Λάμπρος 6)Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Γκιόκας Γεώργιος 9) Μπρακούλιας Θεοφάνης 10) Ρέστας Σπυρίδων 11) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 12) Λογοθέτης Διονύσιος 13) Λύρας Χρήστος 14)  Νάτσιος Αντώνιος 15) Κούκιος Κων/νος 16)Κεκερής Νικόλαος 17) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 18) Καλύβας Παναγιώτης, 19) Νιάρος Ηλίας 20)Ανδρικόπουλος Βασίλειος 21) Γκιολής Αναστάσιος 22)  Ψαράκης Παναγιώτης 23 )Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Σκούρας Δημήτριος 2)Αλογογιάννης Βλάσιος  3) Αλογογιάννη ¨Πηνελόπη 4) Γιαννοπούλου Ιωάννα Κούκιος Κων/νος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 144/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση 2ου Α.Π έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 146/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΡΙΖΑΣ,ΡΕΘΙΟΥ, ΑΝΩ, ΜΕΣΑΙΑ & ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 147/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση Α.Π.Ε. «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ στις Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ, ΣΥΚΙΑΣ, ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ, ΠΙΤΣΩΝ, ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ, ΚΟΡΦΙΩΤΙΣΣΑΣ, της ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 148/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση Α.Π.Ε. «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ στις Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ, ΣΤΟΜΙΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΥ, ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΡΟΖΕΝΩΝ, ΧΕΛΥΔΟΡΕΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 149/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση Α.Π.Ε. «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ στις Τ.Κ.ΓΕΛΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΘΡΟΦΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 150/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση Α.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ στις Τ.Κ.ΜΑΝΝΑΣ, ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΗΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 151/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση Α.Π.Ε. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΙΤΣΩΝ Α. ΠΙΤΣΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΠΙΤΣΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 152/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 153/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ Ν. ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ-ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 154/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση Π.Ο.Π. οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 155/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: ΘΕΜΑ:Έγκριση Π.Ο.Π. οριστικής παραλαβής του έργου «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΥΘΑ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 156/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: Έγκριση Π.Ο.Π. οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ-2η ΦΑΣΗ)
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 158/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 159/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Tροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 160/2012

Συνεδρίαση 22/05/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης