Συνεδρίαση 2/2/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 2/2/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 1067 και ημερομηνία 21-1-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 24.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5. )Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Λύρας Χρήστος 9) Κούκιος Κωνσταντίνος 10) Γκιόκας Γεώργιος 11) Μπρακούλιας Θεοφάνης 12) Ρέστας Σπυρίδων 13) Νάτσιος Αντώνιος 14) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 15) Λογοθέτης Διονύσιος 16) Σκούρας Δημήτριος 17) Κεκερής Νικόλαος 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη 19)Kαλύβας Παναγιώτης, 20)Νιάρος Ηλίας,21)Γκιολής Αναστάσιος 22) Αλογογιάννης Βλάσιος 23) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 24)) Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κολοτούρος Λάμπρος 2) Γιαννοπούλου Ιωάννα  3)Αλογογιάννη Πηνελόπη

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 338/2016

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 23.01.17
 • Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
 • Αποφασίστηκε: OΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 58/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Συζήτηση επί των προτάσεων της Α/θμιας και Β/θμιας Διεύθυνσης Κορινθίας σχετικά με τη συγχώνευση των σχολικών μονάδων.
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 59/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων - λιπαντικών του Δήμου για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 60/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Δέσμευση Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου για προμήθεια γραφικής ύλης κ.λ.π για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 61/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: «Δέσμευση Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου για προμήθεια Ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων – Προμήθεια γάλακτος για το έτος 2011
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 62/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Θαλερού για παραχώρηση δωρεάν χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Θαλερού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 63/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Αίτημα κ.Αμπάλοβ Γεωργίου για τοποθέτηση φωτεινού σταυρού επί της ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών στη Τοπική Κοινότητα Λυκοποριάς
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 64/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ) «ΑΡΙΩΝ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 65/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Διαγραφή οφειλής από λανθασμένη χρέωση
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 66/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Aίτημα επιτηδευματιών Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 67/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Αίτημα της κοινοπραξίας ΟΛΥΜΠΙΑ για παραχώρηση χρήσης του παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου Ξυλοκάστρου επί της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών για εγκατάσταση εργοταξίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 68/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Αίτημα κ.Καραμάνου Βλασίου για τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 69/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 70/2011

Συνεδρίαση 2/2/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 25.07.11
 • Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Αποχέτευση ΤΔ Καμαρίου
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης