Συνεδρίαση 23/5/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 11/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 23/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20,00’ ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 8560 και ημερομηνία 19-5-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 26.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5. Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Λύρας Χρήστος 9) Κούκιος Κωνσταντίνος 10) Γκιόκας Γεώργιος 11) Μπρακούλιας Θεοφάνης 12) Ρέστας Σπυρίδων 13) Νάτσιος Αντώνιος 14) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 15) Λογοθέτης Διονύσιος 16) Κολοτούρος Λάμπρος 17)Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 20) Καλύβας Παναγιώτης 21) Νιάρρος Ηλίας 22) Γκιολής Αναστάσιος 23) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 24)  Αλογογιάννη Πηνελόπη 25) Aλογογιάννης  Βλάσιος 26) Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  1)  Γιαννοπούλου Ιωάννα η οποία δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 23/5/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 176/2011

Συνεδρίαση 23/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

  • Αναρτήθηκε: 28.07.11
  • Θέμα: Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την αρ πρωτ 22755/12-5-2011 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αρ 33/2006 ΠΥΣ
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 177/2011

Συνεδρίαση 23/5/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

  • Αναρτήθηκε: 28.07.11
  • Θέμα: Συμπλήρωση της αρ 161/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αιτήματος μισθωτή δημοτικού ακινήτου στη Μ.Σ. Τρικάλων
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης