Συνεδρίαση 26/1/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 26/1/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 1067 και ημερομηνία 21-1-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 26.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6)Κολοτούρος Λάμπρος 7) Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Λύρας Χρήστος 10) Κούκιος Κωνσταντίνος 11) Γκιόκας Γεώργιος 12) Μπρακούλιας Θεοφάνης 13) Ρέστας Σπυρίδων 14) Νάτσιος Αντώνιος 15) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 16) Λογοθέτης Διονύσιος 17) Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη 20) Καλύβας Παναγιώτης, 21) Νιάρος Ηλίας 22) Γκιολής Αναστάσιος , 23) Γιαννοπούλου Ιωάννα 24) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 25) Αλογογιάννη Πηνελόπη 26) Ζάρρος Ανδρέας .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αλογογιάννης Βλάσιος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 051/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.04.13
 • Θέμα: Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων, κλπ.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 052/2013

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.04.13
 • Θέμα: Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων, κλπ.»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 12/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 02.05.11
 • Θέμα: Ορισμός Επιτροπής για διερεύνηση και ενημέρωση για τις ρυθμίσεις των όρων δόμησης σε περιοχές NATURA
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 13/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα-Ανάκληση της αρ 8/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 14/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 03.05.11
 • Θέμα: Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για συναλλαγές του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.05.11
 • Θέμα: Ορισμός υπαλλήλων για πραγματοποίηση λογαριασμών του Δήμου σε Τραπεζικά Ιδρύματα
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 16/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.05.11
 • Θέμα: Έγκριση Φύλλων Αυτόνομων Οικισμών του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 17/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης 18/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμών 2010 Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 19/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμών 2010 Σχολικών Επιτροπών Δήμου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρο
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 Δημοτικής Φιλαρμονικής Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 23/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 ΚΑΠΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 24/2011

Συνεδρίαση 26/1/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.07.11
 • Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2010 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης