Συνεδρίαση 27/06/2012 Αρχείο

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 171/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Χωροθέτηση αυτόματων σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων στην πόλη του Ξυλοκάστρου »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 172/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 173/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 174/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 175/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: Έγκριση και παραλαβή μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 176/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: Έγκριση και παραλαβή μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΑΣ (ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1906)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 177/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Έγκριση αρ 23/2012 απόφασης ΔΕΥΑΞΕ περί αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης αποχέτευσης»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 178/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Δερβενίου
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 179/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Έγκριση αποφάσεων Τ.Κ. Δενδρού, Πελλήνης και Ρεθίου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 180/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων του Δήμου για το Διοικητικό Συμβούλιο (ΦΟΔΣΑ)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 181/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην τακτική Γενική Συνέλευση ΚΕΚ Ν.Κορινθίας»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 182/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων- θεάτρων- Κινηματογράφων έτους 2012.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 183/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Aναπλήρωση μέλους του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης. »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 184/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Επικαιροποίηση της αριθμ. 27/2012 απόφασης του ΔΣ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 185/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης κ.λ.π ύστερα από διαπραγμάτευση»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης