Συνεδρίαση 27/06/2012 Αρχείο

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 186/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2003ΣΕ05500005)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 187/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Απόδοση εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή Υπολόγου υπαλλήλου »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 188/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Απόδοση εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή Υπολόγου υπαλλήλου »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 189/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 190/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 191/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για τη μεταφορά μαθητών – τρόπος εκτέλεσης »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 192/2012

Συνεδρίαση 27/06/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Έγκριση ΠΟΠ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης