Συνεδρίαση 29/08/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 14/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 29/8/2012, ημέρα Tετάρτη  και ώρα 20.00 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 15454 και ημερομηνία 24.8.2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα, αναπληρώτρια του ειδικού Γραμματέα κ.Δημητρίου Τσαγρή  του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 24.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)  Δούρης Σωτήριος 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 5) Μενούνος Περικλής 6) Μετεβελής Γεώργιος 7)Λύρας Χρήστος, 8) Κούκιος  Κων/νος 9) Γκιόκας Γεώργιος 10) Μπρακούλιας Θεοφάνης 11) Ρέστας Σπυρίδων 12) Νάτσιος Αντώνιος , 13)Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 14) Λογοθέτης Διονύσιος 15)Σκούρας Δημήτριος 16)Κεκερής Νικόλαος 17) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 18) Καλύβας Παναγιώτης, 19)Νιάρος Ηλίας, 20) Αλογογιάνης Βλάσιος 21) Γιαννοπούλου Ιωάννα,22)Ανδρικόπουλος Βασίλειος 23) Ζάρρος Ανδρέας 24)Ψαράκης Παναγιώτης .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κολοτούρος Λάμπρος,  2) Γκιολής Αναστάσιος, 3)Αλογογιάννη Πηνελόπη, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Κούκιος Κων/νος, Λύρας Χρήστος, Σκούρας Δημήτριος, Καλύβας Παναγιώτης, Ανδρικόπουλος Βασίλειος, Νιάρος Ηλίας, Αλογογιάννης Βλάσιος,  Γιαννοπούλου Ιωάννα, έχουν αποχωρήσει από την συνεδρίαση.

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 232/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης σχετικά με την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 233/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 235/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ξυλοκάστρου» του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 236/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Αίτημα τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Νέα σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου – Πατρών από χλμ θέση 47+600 έως ΧΘ 59+068 (περιοχή Δερβενίου)».
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 237/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Έγκριση μελέτης βιοκλιματικής ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα»
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 241/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για άμεση αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο χείμαρρο Σύθα (αίτημα μείζονος μειοψηφίας), εξ αναβολής».
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 243/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για συναλλαγές του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 244/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού β΄τριμήνου έτους 2012 . »
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 245/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Έγκριση μίσθωσης χώρων για parking οχημάτων
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 246/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 16.10.12
 • Θέμα: «Έγκριση πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 247/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την Υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης σχολικής περιόδου 2012-2013. »
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 248/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Aίτημα για αναγνώριση δημοτικών οδών σε τμήμα του οικισμού ΜΣ Τρικάλων. »
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 249/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 250/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 251/2012

Συνεδρίαση 29/08/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης