Συνεδρίαση 30/04/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 8/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 30/4/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6878 και ημερομηνία 24-4-2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)  Δούρης Σωτήριος 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 5) Κολοτούρος Λάμπρος 6)Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Γκιόκας Γεώργιος 9) Μπρακούλιας Θεοφάνης 10) Ρέστας Σπυρίδων 11) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 12) Λογοθέτης Διονύσιος 13) Λύρας Χρήστος 14) Κούκιος Κων/νος 15/ Νάτσιος Αντώνιος 16) Σκούρας Δημήτριος 17) Κεκερής Νικόλαος 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 19) Καλύβας Παναγιώτης, 20) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 21) Γιαννοπούλου Ιωάννα 22)  Ζάρρος Ανδρέας 23) Ψαράκης Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Νιάρος Ηλίας 2)Αλογογιάννη Πηνελόπη 3)Αλογογιάννης Βλάσιος 4)Γκιολής Αναστάσιος δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος.

Συνεδρίαση 30/04/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 089/2012

Συνεδρίαση 30/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

  • Αναρτήθηκε: 12.07.12
  • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού».
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 090/2012

Συνεδρίαση 30/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

  • Αναρτήθηκε: 12.07.12
  • Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων»
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης