Συνεδρίαση 30/3/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 30/3/2011, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20.00 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 5037 και ημερομηνία 24.3.2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 27

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5. )Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος ,7 )Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Λύρας Χρήστος 10) Κούκιος Κων/νος, 11)Γκιόκας Γεώργιος 12)Μπρακούλιας Θεοφάνης 13) Ρέστας Σπυρίδων 14) Νάτσιος Αντώνιος 15) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 16) Λογοθέτης Διονύσιος 17) Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη 20)Kαλύβας Παναγιώτης, 21)Νιάρος Ηλίας,22) Γκιολής Αναστάσιος, 23)Αλογογιάννης Βλάσιος 24) Γιαννοπούλου Ιωάννα  25)Ανδρικόπουλος Βασίλειος 26) Αλογογιάννη Πηνελόπη, 27) Ζάρρος Ανδρέας.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: (_)

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος

Συνεδρίαση 30/3/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 127/2011

Συνεδρίαση 30/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.04.11
 • Θέμα: Προ ημερησίας διάταξης :Ψήφισμα για ανάκληση του Β.Δ 563/12.08.70 με το οποίο ο «Πευκιάς Ξυλοκάστρου χαρακτηρίστηκε ως «Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 128/2011

Συνεδρίαση 30/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 18.04.11
 • Θέμα: Προ ημερησίας διάταξης : Ψήφισμα σχετικά με τη ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου Ζήρειας»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 131/2011

Συνεδρίαση 30/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Έγκριση παραχώρησης ιδιοκτησιών 1ου Δημοτικού και 1ου Γυμνασίου Ξυλοκάστρου στον ΟΣΚ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 132/2011

Συνεδρίαση 30/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Αίτημα Δήμου για τροποποίηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΧΔΙΚ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 133/2011

Συνεδρίαση 30/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Έγκριση και παραλαβή περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Λιμάνι Μαύρων Λιθαρίων στο ΤΔ Δερβενίου του Δήμου Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 134/2011

Συνεδρίαση 30/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 135/2011

Συνεδρίαση 30/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Ορισμός μέλους επιτροπής σταυλισμού ζώων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 136/2011

Συνεδρίαση 30/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Αποδόσεις ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 137/2011

Συνεδρίαση 30/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Αίτημα υπαλλήλου STAGE ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 138/2011

Συνεδρίαση 30/3/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.11
 • Θέμα: Έγκριση της αριθμ. 1/2011 απόφασης Τοπικής Κοινότητας Ζεμενού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης