Συνεδρίαση 4/10/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 17/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε, σε δημόσια συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο , του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 4/10/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 19672 και ημερομηνία 30-9-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 25.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος 7)Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Λύρας Χρήστος 10)Κούκιος Κωνσταντίνος 11) Γκιόκας Γεώργιος 12) Μπρακούλιας Θεοφάνης 13) Ρέστας Σπυρίδων 14) Νάτσιος Αντώνιος 15) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 16) Λογοθέτης Διονύσιος 17) Σκούρας Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 20) Καλύβας Παναγιώτης, 21) Νιάρος Ηλίας 22)Γκιολής Αναστάσιος 23) Γιαννοπούλου Ιωάννα 24)Ανδρικόπουλος Βασίλειος 25) Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αλογογιάννης Βλάσης 2) Αλογογιάννη Πηνελόπη,  οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και  προσκλήθηκαν  νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 314/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Aίτημα Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 315/2012

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΞ και Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για την πράξη: ‘’Αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης - Επέκταση και αναβάθμιση Βιολογικού καθαρισμού Ξυλοκάστρου’’ του υποέργου ‘’Αποχετευτικό δίκτ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 316/2012

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Πρόνοιας στον Νέο Δήμο Ξυλοκάστρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, Ειδική Υπηρεσ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 317/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για ένταξη του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 318/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑΙΪΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» στο μέτρο 322 του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 319/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΚΕΚΙΑΝΙΚΑ ΕΩΣ ΠΛΑΤΑΝΟ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΙ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 320/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης της επικαιροποιημένης μελέτης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΚΕΚΙΑΝΙΚΑ ΕΩΣ ΠΛΑΤΑΝΟ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΙ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» πρόσκληση 32, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 321/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: Συμμετοχή του Δήμου στο Νέο Ενιαίο Δίκτυο Υγείας των Δήμων-Αποδοχή καταστατικού-Ορισμός εκπροσώπου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 323/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για εορτασμό 28ης Οκτωβρίου και για βράβευση επιτυχόντων σε Ανώτατα και Ανώτερα Ιδρύματα»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 324/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Αίτημα Γυμναστικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου ΑΠΟΛΛΩΝ για επιχορήγηση»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 325/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Αίτημα Α.Ο.Ξ για επιχορήγηση»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 326/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Αίτημα για ονομασία οδού στην Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 327/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΙΤΣΩΝ- ΑΝΩ ΠΙΤΣΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΙΤΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 328/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 329/2011

Συνεδρίαση 4/10/2011 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.07.12
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΡΙΖΑΣ, ΡΕΘΙΟΥ, Α.Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Μ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Κ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης