Συνεδρίαση 6/04/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 6/4/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 55174 και ημερομηνία 2-4-2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)  Δούρης Σωτήριος 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 5) Κολοτούρος Λάμπρος 6)Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Γκιόκας Γεώργιος 9) Μπρακούλιας Θεοφάνης 10) Ρέστας Σπυρίδων 11) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 12) Λογοθέτης Διονύσιος 13) Λύρας Χρήστος 14) Κούκιος Κων/νος 15) Νάτσιος Αντώνιος16)Σκούρας Δημήτριος 17) Κεκερής Νικόλαος 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 19) Καλύβας Παναγιώτης, 20) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 21) Γιαννοπούλου Ιωάννα 22)  Ζάρρος Ανδρέας 23) Ψαράκης Παναγιώτης  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  1) Νιάρος Ηλίας ,2)Αλογογιάννη Πηνελόπη , 3) Αλογογιάννης Βλάσιος 4) Γκιολής Αναστάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζάρρος Ανδρέας έχει αποχωρήσει από την συνεδρίαση.

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 074/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση κατασκευής κινητών διαχωριστικών ενιαίας μορφής στα πλαίσια της ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου της πόλης του Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 075/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση διόρθωσης διαφορών απογραφής των τέως Δήμων Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 076/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ Λυκοποριάς- διενέργεια αναπλειστηριασμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 077/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 078/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: Απευθείας ανάθεση εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 079/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ειδικό Δημοτικό Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Πόρων και περιστολής μη αναγκαίων δαπανών (αίτημα μείζονος μειοψηφίας), εξ αναβολής
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 080/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χάραξης νέας πολιτικής στα Δημοπρατούμενα Έργα-Προμήθειες του Δήμου (αίτημα μείζονος μειοψηφίας), εξ αναβολής»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 082/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Προγραμματισμού και επιτάχυνσης αποκατάστασης επειγόντων έργω και παρεμβάσεων α) για την προστασία των ακτών & β) συντηρήσεις – επιδιορθώσεις επαρχιακού δημοτικού οδικού δικτύου καθώς και Αγροτικής Οδοποιϊας (αίτημα μείζον
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 083/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 085/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: <>.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 087/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: «Αίτημα της κ.Μπαζίνη Ειρήνης για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων στη τοπική Κοινότητα Καρυάς (οικισμός Καρυώτικων)».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 088/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 12.07.12
 • Θέμα: Ορισμός Δημάρχου με αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής χορήγησης παραγωγικών βεβαιώσεων.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 73/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 84/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Αίτημα κ. Ταλέλλη Μιχαήλ για αντικατάσταση συνεταίρου στο δημοτικό κατάστημα «ΡΟΥΒΕΡΑ» στη Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 86/2012

Συνεδρίαση 6/04/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 31.10.12
 • Θέμα: <<Ορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας και επιτροπή Ακαταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου >>.
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης