Συνεδρίαση 9/02/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 9/2/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19,30 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 1730 και ημερομηνία 3-2-2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 25.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης Παναγιώτης 3) Δούρης Σωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 6) Κολοτούρος Λάμπρος 7)Μενούνος Περικλής 8) Μετεβελής Γεώργιος 9) Γκιόκας Γεώργιος 10) Μπρακούλιας Θεοφάνης 11) Ρέστας Σπυρίδων 12) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 13) Λογοθέτης Διονύσιος 14) Λύρας Χρήστος 15) Σκούρας Δημήτριος 16) Κεκερής Νικόλαος 17) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 18) Καλύβας Παναγιώτης, 19) Νιάρος Ηλίας 20)Αλογογιάννη Πηνελόπη  21) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 22) Αλογογιάννης Βλάσιος 23) Γκιολής Αναστάσιος 24) Γιαννοπούλου Ιωάννα 25) Ζάρρος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νάτσιος Αντώνιος 2) Κούκιος Κων/νος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 9/02/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 19/2012

Συνεδρίαση 9/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Ορισμός μελών επιτροπής διαπίστωσης βλαβών»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 20/2012

Συνεδρίαση 9/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής για την επισκευή, συντήρηση και αγορά ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 21/2012

Συνεδρίαση 9/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Ορισμός μελών επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 22/2012

Συνεδρίαση 9/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.08.12
 • Θέμα: «Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή αυτοψίας περιπτέρων».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 3/2012

Συνεδρίαση 9/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 07 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για διατήρηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4/2012

Συνεδρίαση 9/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 07 Αυγούστου 2012
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για διατήρηση του ΙΚΑ στη Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2012

Συνεδρίαση 9/02/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 11.07.12
 • Θέμα: Γνωμοδότηση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ)ΔΔ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης