Συνεδρίαση 10/10/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 16/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 4/10/2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17.00’ ύστερα από κατεπείγουσα πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 17890 και ημερομηνία 3/10/2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 παρ 5 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος  Τσαγρής,  ειδικός γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 26 Δημοτικών Συμβούλων (παραίτηση ενός Δ.Σ. που δεν έχει αντικατασταθεί) ευρέθηκαν παρόντες 20.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2)  Καραβάς Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Μενούνος Περικλής 5) Μετεβελής Γεώργιος 6) Γκιόκας Γεώργιος  7) Μπρακούλιας Θεοφάνης 8)  Νάτσιος Αντώνιος , 9)Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 10) Λογοθέτης Διονύσιος 11) Κολοτούρος Λάμπρος 12) Λύρας Χρήστος  13) Δούρης Σωτήριος 14) Σκούρας Δημήτριος 15) Κεκερής Νικόλαος 16) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 17) Καλύβας Παναγιώτης, 18) Ανδρικόπουλος Βασίλειος  19) Γκιολής Αναστάσιος 20) Ψαράκης Παναγιώτης .

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κούκιος Κων/νος 2) Αλογογιάννη Πηνελόπη, 3) Αλογογιάννης Βλάσιος 4) Νιάρρος Ηλίας 5) Γιαννοπούλου Ιωάννα 6)ΖάρροςΑνδρέας,  οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 269/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.11.12
 • Θέμα: «Συζήτηση – ενημέρωση και λήψη απόφασης για τα Ειρηνοδικεία Ξυλοκάστρου και Δερβενίου».
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 270/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 19.10.12
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ενέργειες του Δημοτικού Συμβουλίου και την στρατηγική προκειμένου να αποφευχθεί η απομάκρυνση και της Δ.Ο.Υ. Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 271/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 273/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.11.12
 • Θέμα: ματος προσέγγισης Leader Της Ομάδας Τοπικής
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 274/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.11.12
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 276/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 11)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 278/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.11.12
 • Θέμα: «Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. και ορισμός Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Ξ..Ε.»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 279/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.11.12
 • Θέμα: «Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στη Δυτικοσυνεταιριστική Επιχείρηση ΖΗΡΕΙΑ ΑΕ»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 280/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση κανονισμού άρδευσης τοπικής κοινότητας Στυλίων».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 281/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Επιβολή τελών άρδευσης στην τοπική κοινότητα Στυλίων».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 282/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.11.12
 • Θέμα: «Περί ονομασίας οδού στην τοπική κοινότητα Καμαρίου»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 283/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.11.12
 • Θέμα: «Έγκριση της αρ.17/2012 απόφασης ΔΗ.ΚΕ.ΞΕ»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 284/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.11.12
 • Θέμα: «Έγκριση της αρ.18/2012 απόφασης ΔΗ.ΚΕ.ΞΕ»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 285/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.11.12
 • Θέμα: «Έγκριση της αρ.19/2012 απόφασης ΔΗ.ΚΕ.ΞΕ»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 286/2012

Συνεδρίαση 10/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 01.11.12
 • Θέμα: «Έγκριση της αρ.67/2012 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: OMΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης