Συνεδρίαση 22/10/2012 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 18/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 22/10/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00’ ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 18871 και ημερομηνία 18/10/2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Μενούνος Περικλής 5) Μετεβελής Γεώργιος 6) Γκιόκας Γεώργιος 7) Μπρακούλιας Θεοφάνης 8) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 9) Λογοθέτης Διονύσιος 10) Κολοτούρος Λάμπρος 11) Δούρης Σωτήριος 12) Λιάκουρας Δημήτριος 13)Σκούρας Δημήτριος 14) Κεκερής Νικόλαος 15) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 16) Καλύβας Παναγιώτης, 17) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 18) Αλογογιάννης Βλάσιος 19) Αλογογιάννη Πηνελόπη 20) Νιάρρος Ηλίας 21) Γιαννοπούλου Ιωάννα 22) Ζάρρος Ανδρέας 23) Ψαράκης Παναγιώτης .
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κούκιος Κων/νος 2) Λύρας Χρήστος, 3) Νάτσιος Αντώνιος 4) Γκιολής Αναστάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 312/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Αντικατάσταση Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 5 & 6 του Ν. 3852/2010».
 • Αποφασίστηκε: εκλογή

Αριθμός Απόφασης 314/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση ψηφίσματος του Οικολογικού Συλλόγου Προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου «ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 315/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 316/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για την Λαϊκή Αγορά Ξυλοκάστρου».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 317/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης τοπικής εορτής Αγίου Βλασίου στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 318/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση αρ 22/2012 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. περί ψήφισης κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 319/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 320/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 22.03.13
 • Θέμα: «Πρόταση για την αξιοποίηση των υπολοίπων χρημάτων από το κληροδότημα Γ.Κρινάκου, μετά την κατάργηση της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ»(αίτημα μειοψηφίας)»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 321,322/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.13
 • Θέμα: Α)«Απάντηση στις συνεχείς αναφορές του Δημάρχου για πώληση του οικοπέδου Ψυχικού, δωρητού αείμνηστου Γεωργίου Κρινάκου το 2002»(αίτημα μειοψηφίας)» Β)Απάντηση στις συνεχείς αναφορές Δημάρχου για κρατικοδίαιτους, λαμόγια, τρωκτικά κλπ»(αίτημα μειοψηφίας)»
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 324/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.13
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης ΔΣ για το έργο της παραλίας, μεταφορά αμμοχάλικου, εμπλουτισμός ακτών, μικρά έργα προστασίας ΣΕΡΑΖΕΝΕΤ»(αίτημα μειοψηφίας)»
 • Αποφασίστηκε: ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αριθμός Απόφασης 325/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.07.13
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης ΔΣ για το κόστος εργασιών και ενοικίων για τη ματαιωθείσα σύμβαση ενοικίασης του οικοπέδου ιδιοκτησίας Μπονάτσου, Νότια του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου»(αίτημα μειοψηφίας)»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 327/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Αίτημα Γ.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» για οικονομική ενίσχυση»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 328/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 329/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 330/2012

Συνεδρίαση 22/10/2012 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.02.13
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης