Συνεδριάσεις 2013 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2013 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 001/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64)
 • Αποφασίστηκε: εκλογή

Αριθμός Απόφασης 002/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74)
 • Αποφασίστηκε: εκλογή

Αριθμός Απόφασης 003/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74)
 • Αποφασίστηκε: εκλογή

Αριθμός Απόφασης 004/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για το έτος 2013»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 006/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης & τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2013».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 007/2012

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης έτους 2013».
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 008/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 009/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απένταξη του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 010/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση και παραλαβή μελέτης « ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 012/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την καταπολέμηση κουνουπιών για τη τριετία 2013-2015 – Έγκριση δαπάνης»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 013/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 014/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 015/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου μη ανταποδοτικού χαρακτήρα».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 016/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 017/2013

Συνεδριάσεις 2013

 • Αναρτήθηκε: 28.02.13
 • Θέμα: «Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. ΔΕΥΑΞΕ».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης