Συνεδριάσεις 2015 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2015 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 203/2015 ΑΔΑ: 6Γ92ΩΞΠ-ΥΘΡ

Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 10.08.15
 • Θέμα: «Έγκριση της αριθμ.33/2015 απόφασης Δ.Σ. περί τροποποίησης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 010/2015

Συνεδριάσεις 2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 04.02.15
 • Θέμα: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Α/θμιο και Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων Ν.Κορινθίας
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 011/2015 ΑΔΑ: ΩΠΕ9ΩΞΠ-ΧΩΒ

Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 16.02.15
 • Θέμα: «Ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης της προμήθειας τροφίμων».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 024/2015

Συνεδριάσεις 2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 10.07.15
 • Θέμα: Αίτημα κ. Ταλέλλη Μιχάλη για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 026/2015

Συνεδριάσεις 2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 26.05.15
 • Θέμα: Έγκριση μελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΕΟ) ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ στις ΤΚ ΠΙΤΣΩΝ, ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ & ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 054/2015

Συνεδριάσεις 2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 08.05.15
 • Θέμα: Περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δ.Ε.Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 056/2015

Συνεδριάσεις 2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 08.05.15
 • Θέμα: Περί ονομασίας οδού στη Δημοτική Κοινότητα Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 063/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 08.04.15
 • Θέμα: Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων προϋπολογισμού Δήμου Δ΄ τριμήνου έτους 2014»
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 068/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 08.04.15
 • Θέμα: :«Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους της Δ.Ε Ευρωστίνης».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 084/2015

Συνεδριάσεις 2015

 • Αναρτήθηκε: 08.04.15
 • Θέμα: :«Ορισμός Πολιτικού Υπευθύνου, Συντονιστού και συντονιστικής επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 085/2015

Συνεδριάσεις 2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 17.06.15
 • Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης που αφορά τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας
 • Αποφασίστηκε: KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 087/2015

Συνεδριάσεις 2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.05.15
 • Θέμα: «Λήψη απόφασης για την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση ΄΄Κολώνες
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 089//2015

Συνεδριάσεις 2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 21.07.15
 • Θέμα: Περί ενιαίας εφαρμογής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Ν.2130/1993 στον Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 091/2015

Συνεδριάσεις 2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 07.05.15
 • Θέμα: <Έγκριση υλοτόμησης ευκαλύπτων στο 1ο & 2ο Δημοτικό, 1ο & 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 092/2015

Συνεδριάσεις 2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 13.05.15
 • Θέμα: Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Πελλήνης “ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΛΛΗΝΗ” για παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Πελλήνης
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης