Συνεδριάσεις 2016 Αρχείο

Συνεδριάσεις 2016 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 29.01.16
 • Θέμα: Ψήφισμα συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις των αγροτών, επιστημόνων και επαγγελματιών για το ασφαλιστικό».
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 10/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 09.03.16
 • Θέμα: «Ορισμός μελών επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»
 • Αποφασίστηκε: OMOΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 100/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης 101/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 102/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης 103/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 104/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 15.06.16
 • Θέμα: Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 105/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού για Διαμόρφωση Στρατηγικού Πλάνου Ανάπτυξης Τουριστικού Προορισμού για το Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Αριθμός Απόφασης 106/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού την εκτέλεση της εργασίας ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH SOCCER

Αριθμός Απόφασης 107/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού την εκτέλεση της εργασίας ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ

Αριθμός Απόφασης 108/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού την εκτέλεση της εργασίας ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Αριθμός Απόφασης 109/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Τρόπος εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΔΩΝ(ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Αριθμός Απόφασης 11/2016

Συνεδριάσεις 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 • Αναρτήθηκε: 08.02.16
 • Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
 • Αποφασίστηκε: ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμός Απόφασης 110/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Τρόπος εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΔΩΝ(ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης 111/2016

Συνεδριάσεις 2016

 • Αναρτήθηκε: 10.05.16
 • Θέμα: Τρόπος εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης